Історія проєктІВ DigIn.Net та DIGIN.NET 2

Питання інтернаціоналізації та цифровізації в умовах обмеженої мобільності не лише між країнами, а й між університетами, стали особливо актуальними у віртуальному безконтактному середовищі.

Проєкт DigIn.Net надає інфраструктуру для ефективної роботи із сучасними засобами ІКТ з метою підвищення використання інноваційного потенціалу в технічних університетах України спільно з експертними групами у Німеччині та використовує цю інфраструктуру для створення транснаціональної мережі вчених, які працюють над інноваційними ідеями. У 2019-2021 роках активно використовувався Німецько-український центр цифрових інновацій (DUDIZ), заснований на онлайн-платформі співробітництва. Успішна реалізація проєкту DigIn.Net демонструє, як інструменти цифровізації можуть використовуватись для поглиблення співпраці між Університетом прикладних наук Анхальт та його українськими партнерами у сфері вищої освіти та зробити внесок в інтернаціоналізацію українських вищих навчальних закладів з метою сприяння формуванню кластерів щодо використання цифрових інструментів для просування інноваційних процесів

Діяльність Digin.net сприяла стійкій модернізації досліджень та викладання в університетах. Було проведено понад 200 майстер-класів, семінарів, онлайн-зустріч, тренінгів та індивідуальних коуч-сесій. Для підвищення рівня цифрової грамотності в університетах-партнерах було підготовлено та проведено низку курсів дистанційного навчання. Розроблено новий курс із сучасних операційних систем. Використовувалася платформа віддаленої співпраці Zoom, а нові платформи, такі як Codetantra, були випробувані та використані в конференціях з кількістю учасників до 50 осіб. Протягом 2019-2021 років 10 науковців із українських університетів брали участь у наукових стажуваннях за допомогою DUDIZ. У рамках проєкту фінансувалася участь українських науковців у Міжнародних конференція “Прикладні інновації в ІТ 2020 та 2021” та тематичних семінарах

Перший “Конкурс інноваційних ідей 2020” пройшов успішно. До першого туру конкурсу учасники подали 21 заявку, з яких 9 було відібрано для другого туру та 5 – для третього. Кожен учасник активно працював на щотижневих онлайн-коучингових семінарах із експертом у відповідній галузі, визначеним у Німеччині. У третьому турі взяли участь 5 учасників, які успішно реалізували свої ідеї наприкінці 2020 – на початку 2021 року. Один із учасників проєкту завершив програму подвійних дипломів “Комунікації та вбудовувані системи” та успішно захистив магістерську дисертацію у грудні 2020 року

Другий “Конкурс інноваційних ідей 2021”також пройшов успішно. У перший тур конкурсу учасники подали 20 пропозицій, з яких 6 було відібрано для участі у третьому турі. Вони змогли успішно реалізувати свої ідеї наприкінці 2021 року. Один із учасників проєкту навчається на програмі подвійних дипломів “Комунікації та вбудовувані системи” Учасники представляли результати своїх проєктів на міжнародних конференціях та семінарах, було підготовлено до друку та опубліковано  кілька спільних наукових статей

Потім проєкт було подовжено, але вже з назвою DigIn.Net 2, в рамках якого вже з’явилося міжнародне стажування “DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING” для педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО ІІI – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, що здійснюється у межах проєкту «DigIn.Net 2 – німецько-українська мережа цифрових інновацій» за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). 

З 4.05.2022 р. по 10.06.2022 р. пройшло перше міжнародне стажування серед 200 учасників з понад 12-ти ЗВО, але лише 187 учасників отримали сертифікат.

З 10.10.2022 р. по  30.11.2022 р. пройшло друге стажування, де зареєструвалося понад 250 учасників з понад 26-ти ЗВО, але лише 189 учасників отримали сертифікат.

З 04.04.2023 р. по 31.05.2023 р. проходило міжнародне стажування вже в третє, зареєструвалось більше 500 учасників з понад 100 ЗВО та інших навчальних закладів, але лише 257 учасників отримали сертифікат.

Попередній
Далі

Також Конкурс інноваційних ідей” було подовжено та у 2022 році відбувся вже третій. Учасники цього конкурсу подали 34 заявки на перший тур, з яких 20 було відібрано для другого туру. Після інтенсивної роботи на онлайн-коучингових семінарах з експертами, визначеними в Німеччині, 13 учасників пройшли до третього туру. Вони змогли успішно реалізувати свої ідеї протягом 2022 року. Окрім цього, три учасників проєкту продовжують навчання на програмі подвійних дипломів “Комунікації та вбудовувані системи”. Зараз готуються до захистів своїх магістерських робіт.

У 2023 році відбувся четвертий “Конкурс інноваційних ідей. Учасники подали 27 пропозицій на перший тур, з яких 19 було відібрано для третього туру. Але лише 14 учасників будуть реалізовувати свої ідеї до кінця 2023 року. Учасники цього року будуть представляти результати своїх проєктів на міжнародних конференціях та семінарах. Крім того, буде підготовлено та опубліковано кілька спільних наукових статей, що свідчить про успіх і активну наукову роботу учасників конкурсу

 

Попередній
Далі