МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ 2023 (НАВЕСНІ)

З 04.04.2023 р. по 31.05.2023 р. проходило міжнародне стажування “DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING” для педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО ІІI – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, що здійснюється у межах проєкту «DigIn.Net 2 – німецько-українська мережа цифрових інновацій» за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD)


У міжнародному стажуванні зареєструвалось більше 500 учасників з понад 100 ЗВО та інших навчальних закладів:
 1. Університет прикладних наук Анхальт (HSA, Кетен) 
 2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 3. ВСП “Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя
 4. Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
 5. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 6. Державний біотехнологічний університет
 7. Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
 8. Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти”
 9. Державний університет “Житомирська політехніка”
 10. Державний університет телекомунікацій
 11. Держаний університет інтелектуальних технологій і зв‘язку
 12. Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 13. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 14. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 15. Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”
 16. Західноукраїнський національний університет
 17. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 18. Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 19. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
 20. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 21. Київський національний лінгвістичний університет
 22. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 23. Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”
 24. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 25. Луцький національний технічний університет
 26. Львівський національний університет імені Івана Франка
 27. Національна академія внутрішніх справ
 28. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
 29. Національна академія педагогічних наук України
 30. Національний авіаційний університет
 31. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
 32. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 33. Національний університет “Запорізька політехніка”
 34. Національний університет “Львівська політехніка”
 35. Національний університет “Одеська політехніка”
 36. Національний Університет “Чернігівський колегіум” ім.Т.Г.Шевченка
 37. Одеська державна академії будівництва та архітектури
 38. Одеський державний університет внутрішніх справ
 39. ПВНЗ “Європейський університет”
 40. Полтавський державний аграрний університет
 41. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 42. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 43. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 44. Сумський державний університет та інші

Активна частина стажування проводилася в інтерактивних мультимедійних сесіях DUDIZ за трьома модулями