МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ 2022 (ВОСЕНИ)

З 10.10.2022 р. розпочалося міжнародне стажування “DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING” для педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО ІІI – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, що здійснюється у межах проєкту «DigIn.Net 2 – німецько-українська мережа цифрових інновацій» за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD)

У міжнародному стажуванні приймають участь більше 200 учасників з понад 26-ти ЗВО:

1) Університет прикладних наук Анхальт (HSA, Кетен) 

2) Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ, Одеса)

3) Державний університет «Одеська політехніка» (Одеська політехніка, Одеса)

4) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ, Київ)

5) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ, Тернопіль)

6) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ, Дніпро)

7) Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ, Кривий Ріг)

8) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ, Харків)

9) Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (ПНПУ, Одеса)

10) Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» (ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський)

11) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ, Хмельницький)

12) Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро) та інші

Стажування проводитемиться в інтерактивних мультимедійних сесіях DUDIZ за трьома модулями